Fictie

Soms is het beter om de realiteit te laten rusten. Ook nu weer verleende Peet de taalkundige hulp en tevens zorgde hij voor een aantrekkelijke opmaak.